Hosting – mini pojmovnik

Hosting – mini pojmovnik

Domen (domain) – Internet domen je skup podataka koji omogućava da se internet adresa veže za određenu lokaciju na internetu. Predstavlja jedinstvenu adresu web stranice i njegov izbor predstavlja prvi korak ka kreiranju web stranice. Po završetku provjere dostupnosti željenog domena, pristupa se kupovini i registraciji domena.

Poddomen (subdomain) – predstavlja mogućnost dodavanja prefiksa vašem domen imenu. Najčešće se ovom opcijom služe kompanije koje žele da od svog domena odvoje određene vrste sadržaja, a da istovremeno ne moraju registrovati dodatni domen. Poddomen zapravo predstavlja dio domena.

Read More »